Technische gegevens Impermax

Minimale dikte van de laag in het proces.

De minimale dikte van de totale laag is 1,6 mm (in overeenstemming met de E.T.A. van dit produkt). Om dit te verkrijgen is een minimale hoeveelheid Impermax van 2 Kg per m² nodig, bij voorkeur toegepast in tenminste 2/3 lagen. Dikkere lagen zijn geen probleem vooropgesteld dat ze zijn aangebracht in diverse lagen.

Het wordt niet aanbevolen om meer dan 2 Kg/m² in één laag te gebruiken omdat het dan moeilijk wordt om gassen voldoende te laten verdampen en een laag zonder belletjes te krijgen. Zelfs als er meer dan 1Kg/m² gebruikt wordt dan wordt aanbevolen om een roller met tanden te gebruiken terwijl het produkt nog vloeibaar is om belletjes ontstaan uit het mixen en poreuze oppervlakken te verwijderen.

Tijd tussen het aanbrengen van diverse lagen is afhankelijk van atmosferische omstandigheden.

De droogtijd van dit produkt (IMPERMAX) en dientengevolge wachttijd tussen het aanbrengen van twee lagen, is afhankelijk van atmosferische omstandigheden (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Als algemene richtlijn kunnen onderstaande gevallen dienen:

NB: In de zomer en de winter is het belangrijk om het produkt niet aan te brengen bij extreme temperaturen (warm of koud). Daarom is het voor de winter aan te bevelen het produkt aan te brengen halverwege de dag (zodat het te behandelen oppervlak zo droog mogelijk is) en voor de zomer om het produkt aan te brengen in de vroege ochtend of late avond.

Totale droogtijd van het proces:

Hoewel het produkt in de meeste gevallen droog is na 24 uur is het niet aan te bevelen om te betegelen of bloot te stellen aan intensief gebruik eerder dan 15 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.

4. Kritieke punten: (zie ook voorbereiding van het oppervlak en tekeningen)

Scherpe en ruwe hoeken moeten aangepast worden of worden bedekt met Geomax (een laag Geomax tussen de lagen IMPERMAX) om scheuren van het produkt door frictie op deze punten te voorkomen.

Op de verbindingspunten tussen horizontale en verticale oppervlakken, en bij het aanbrengen van IMPERMAX in het algemeen, is het beter om een eerste laag IMPERMAX aan te brengen op de muur (tot 20 cm) en op de vloer (10 cm) en daarna een stuk GEOMAX 30 cm aan te brengen terwijl de IMPERMAX nog vloeibaar is zodat er een naadloze goede dekking van deze kritieke punten ontstaat. Daarna worden deze oppervlakken bedekt met de opeenvolgende lagen IMPERMAX.

Verbindingen moeten worden behandeld door ze of te vullen met een geschikte PU kit (NOOIT SILICONEN) of door IMPERMAX met mineraal korrels (Calcium carbonaat of gelijkwaardig) aan te brengen en door het produkt dikker te maken. In elk geval is het aan te bevelen om een laag IMPERMAX aan te brengen en daarna een stuk GEOMAX 30 cm op het oppervlak in de richting van de verbinding zo dat het kan functioneren als een brug over de verbinding.

Bij watergoten is het belangrijk om eerst een laag IMPERMAX aan te brengen alvorens ze te installeren zo dat de laag kan functioneren als een hechtingslaag en de waterdichtheid garandeert. Daarna wordt de definitieve laag aangebracht welke wordt aangebracht tot het eind van de goot.

In geval van reparatie van scheuren wordt aanbevolen een laag GEOMAX te gebruiken op de eerste laag IMPERMAX. Dit wordt ook aanbevolen als het produkt wordt aangebracht op oppervlakken waar aanzienlijke hoogteverschillen zijn (meer dan 3 mm) en bij ruwe/scherpe hoeken (bijv. slechte dakpannen).

5. Gereedschap en hulpmiddelen:

  • Rollers met korte vezels, geschikt voor oplosmiddelen.
  • Roller met tanden tegen luchtbellen.
  • Spijker schoenen (om mee over het produkt te lopen direct na het aanbrengen).
  • Electrische mixer (bijv. cement mixer).
  • Plank met tanden (tot 28 cm. Hoogte)

6. Afval

Lege blikken moeten worden afgevoerd als metaal afval. Het is van belang om zoveel mogelijk van het plastic overblijfsel te verwijderen, hetgeen kan worden afgevoerd als Polyurethaan plastic. Metaal gereedschappen dienen direct na gebruik te worden schoongemaakt met polyurethaan oplosmiddelen (bijv. Rayston PU).

7. Speciale maatregelen

Het is belangrijk om erop te letten dat de laag niet beschadigd wordt door auto’s of zware machines tijdens de werkzaamheden. Daarom wordt aanbevolen de laag te beschermen met een doek van minimaal 150 g/m².

8. Onderhoud en reparatie. Richtlijnen voor onderhoud en reparatie inclusief inspectie frequentie en specifieke richtlijnen voor beschermlagen

In het geval van degeneratie of scheurvorming in een bepaalde hoek wordt het aanbevolen om dit schoon te maken en het produkt te verwijderen. Bij scheuren moet het oppervlak ten minste 2 weken drogen of vocht primer gebruiken. Daarna kan een reparatie laag worden aangebracht (na de exacte reden voor de degeneratie of scheuren te hebben onderzocht) welke een minimale overlap van 3 cm met de bestaande laag moet hebben.

Als de IMPERMAX laag onbedekt blijft wordt het aanbevolen om een toplaag Impertrans (gemiddelde belasting) of Colodur (zware belasting), transparant of gekleurd, aan te brengen omdat dit de levensduur aanzienlijk verbeterd.

Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen om platte daken regelmatig te controleren op aanwezig vuil, bladeren, etc. welke de afvoergoten blokkeren en zo incidenten veroorzaken. In het bijzonder in gebieden waar heftige regenval en stormen voorkomen.

In geval van intensief verkeer op de laag (bijvoorbeeld vrachtverkeer) en bescherming van de laag met Colodur wordt het aanbevolen om zand (kwarts, silicaat, etc) aan te brengen op een eerste laag Colodur 60% en een toplaag Colodur 60% in een andere kleur zodat wanneer er contrast zichtbaar wordt men weet dat het tijd is om een nieuwe toplaag aan te brengen voordat het produkt kwaliteitsverlies lijdt.

Tekening details:

1. Behandeling van verbindingen

2. Waterafvoeren

Behandeling van verbindingen tussen horizontale en verticale oppervlakken.

A. Watervaste laag op isolatie.

B. Isolatie op watervaste laag.