Regels voor gebruik en toepassing

1. Transport en opslag.

  • Opslagtemperatuur: +15 tot +30ºC. Opmerking: gedurende de wintermaanden is het aanbevelenswaardig dit produkt te bewaren bij een temperatuur van 15-20ºC, zeker vóór gebruik om kleverigheid te verminderen en het aanbrengen te vergemakkelijken.
  • Verpakkingen: blikken van 2½, 10 en 25 kg. Na opening dient de inhoud volledig gebruikt te worden.
  • Impermax bevat brandbare bestanddelen. Leest u aandachtig de veiligheidsvoorschriften alvorens het produkt te gebruiken

2. Invloed van natuurlijke omstandigheden.

Het wordt niet aanbevolen om het produkt aan te brengen bij een temperatuur onder 5ºC. Indien Impermax wordt aangebracht bij een temperatuur lager dan 5ºC is het verplicht om PUR Cat erbij te gebruiken. Het is niet raadzaam om het produkt aan te brengen bij een temperatuur boven 30ºC of op hete oppervlakken (>40°C). Gebruik het produkt niet op vochtige of natte oppervlakken, of bij een vochtigheidspercentage van >4%. Het wordt sterk aanbevolen om altijd Humidity Primer te gebruiken (zie product specificaties). Impermax mixt niet met regen indien deze valt direct na het aanbrengen. Regendruppels kunnen zichtbaar zijn, maar deze verdwijnen na het aanbrengen van de laatste laag. Bij wind is het mogelijk dat stofdeeltjes, blaadjes etc. zich hechten aan de laag en zichtbaar zijn.

3. Aanbrengen van diverse lagen: gebruiksaanwijzing.

Het wordt aanbevolen om tijdens het aanbrengen van Impermax met een mond/neuskapje te werken.

Het produkt kan op nagenoeg alle oppervlakken worden aangebracht welke normaliter gebruikt worden in de bouw (beton, cement, steen, etc.). Het kan ook gebruikt worden op tegels, keramiek en terrazzo (voor reparatie en onderhoud). Let op! Beton verrijkt met waterdichte harsen (zoals Compaktuna®, e.a.) is niet geschikt voor Impermax. Deze toevoegingen belemmeren de aanhechting

Conditie van de oppervlakken:

De oppervlakken waar het produkt op moet worden aangebracht moeten droog zijn, schoon en vrij van onzuiverheden welke de hechting zouden kunnen aantasten (stof, vuil, vet, etc.). Indien er het vermoeden bestaat dat er zich vocht bevindt onder tegels of in het oppervlak, dan is het raadzaam om het oppervlak af te dekken met een plastic laag en dit vast te maken aan de onderlaag met tape. Indien, na een aantal uren, er zich condensatie voordoet in het plastic dan is het beter om Hunidity Primer aan te brengen op het oppervlak.

Voorbereiding van de te behandelen oppervlakken:

Schoonmaak:

Het is uitermate belangrijk om oppervlakken waar reparaties aan zijn verricht eerst schoon te maken en bijzondere aandacht te besteden aan plaatsen waar organismes zich hebben gehecht. Een hoge drukspuit is hiervoor uitermate geschikt (om de effectiviteit te verhogen kunnen er zuren en oplosmiddelen aan het water worden toegevoegd). Voor u Impermax aanbrengt is het belangrijk het oppervlak goed na te spoelen en te laten drogen. In geval van een nieuw oppervlak is het van belang om alle sporen en resten van bouwmaterialen te verwijderen en het oppervlak goed schoon te maken en op te schuren. In ieder geval moet er voldoende tijd zitten tussen het schoonmaken en de behandeling daarna om het oppervlak voldoende tijd te geven om te drogen. Er mogen geen sporen van vocht zijn tijdens het aanbrengen van het produkt.

Vochtgehalte:

Impermax mag niet worden aangebracht op oppervlakken die vochtig zijn of vocht bevatten. Vocht veroorzaakt 2 problemen: A. gebrek aan hechting (indien het oppervlak is verzadigd met water) en B. ontstaan van blaasjes in de laag (ontstaan door druk van vocht indien het oppervlak wordt blootgesteld aan zonlicht wat elastisch materiaal vervormt). In geval van vochtige oppervlakken of verdenking van vocht is het noodzakelijk het oppervlak voor te behandelen met Humidity Primer.

Let op! Humidity Primer bestaat 2 componenten die eerst zorgvuldig gemixt dienen te worden.

Effenheid:

Omdat Impermax vloeibaar is, is het belangrijk om Impermax aan te brengen op zo vlak en fijn (zonder ruwheid) mogelijke oppervlakken zodat de laag zich gelijkmatig kan verdelen en opeenhoping in putjes of het ontbreken van de coating op hoger liggende gedeeltes wordt voorkomen. Om een zo mooi mogelijk oppervlak te verkrijgen mogen oneffenheden niet groter zijn dan 1,6 mm. Indien er grote hoogteverschillen zijn kan het oppervlak worden bijgewerkt met vloeibaar cement of kunnen de oneffenheden worden opgevuld met Impermax, gecombineerd met mineralen (deeltjes van 0,08 tot 0,315 mm) of gelijkwaardige materialen (bijv. Polyurethaan kit, NOOIT siliconen kit). Indien verticale/steile oppervlakken nadien betegeld worden is het raadzaam om zand granulaat van een bepaalde maat (min. 2 mm diameter) aan te brengen op de laag terwijl deze nog plakkerig is om zo voldoende ruwheid en hechting te krijgen tussen de laag en het cement.

Structuur:

Geschikte oppervlakken mogen niet te ruw of te fijn zijn en absoluut niet poreus. Voor oppervlakken van betontegels is het aanbevelenswaardig om een cementlaag aan te brengen. Om optimaal resultaat te bereiken mag dit cement niet te poreus zijn om absorptie van Impermax te voorkomen (anders zou een groot deel van de eerst laag worden geabsorbeerd door het poreuze beton). Dit voorkomt ook dat er zich lucht bevindt in de laag wat zou kunnen leiden tot blaasjes en beschadigingen. Op ruwe en poreuze oppervlakken is het beter om eerst een laag vermengd met Solvent verdunner oplosmiddel aan te brengen (ongeveer 10% oplosmiddel toevoegen) en nooit het produkt bij hoge temperaturen aan te brengen.

Indien het waterbestendige oppervlak bijzonder glad en niet poreus is (bijv. keramiek, tegels, aluminium, etc) kan het voorkomen dat de hoge cohesie van dit product ertoe leidt tot het eenvoudig loslaten van de laag in geval van incidentele perforatie. In dit geval is het raadzaam om eerst PU primer aan te brengen wat leidt tot een betere chemische hechting tussen het oppervlak en het produkt.

Temperatuur:

Omdat Impermax een vloeibaar produkt is mag het niet op hete oppervlakken of op oppervlakken die direct worden blootgesteld aan zonlicht worden aangebracht. Dit zou tot de volgende problemen in de watervastheid kunnen leiden:

  • Opstijgende lucht blijft opgesloten in de laag terwijl deze vloeibaar is, hetgeen belletjes veroorzaakt.
  • Er vormt zich snel een vlies aan de oppervlakte hetgeen de oplossing van gassen van het produkt blokkeert zodat oplosmiddelen niet gelijkmatig verdampen.

Daarom is het gedurende de zomermaanden van belang het produkt vroeg in de ochtend of laat op de avond aan te brengen en in het algemeen te vermijden om het produkt aan te brengen in het volle zonlicht.

Scheuren:

Indien het produkt gebruikt wordt op bestaande oppervlakken, voor reparatie en onderhoud is het van belang om scheuren welke gerepareerd moeten worden goed te behandelen.

Deze scheuren moeten behandeld worden door een eerste laag Impermax aan te brengen op het oppervlak en terwijl deze nog vers is een extra laag Geomax textiel van 30cm daar boven op. Na een paar uur moet dan de laatste laag Impermax worden aangebracht zodat de Geomax laag totaal verzadigd is.

Verbindingen:

Verbindingen moeten ook worden behandeld met een laag van 30cm Geomax op de eerste laag Impermax in de richting van de verbinding en daarna moet deze laag verzadigd worden met voldoende Impermax.

Afvoeren en goten:

Om totale waterdichtheid van de laag te bereiken worden deze elementen geïnstalleerd na het aanbrengen van de eerste laag van het produkt terwijl het nog vers is en zullen daarna worden afgewerkt met een tweede laag op zo’n manier dat het water alleen nog via de afvoeren en goten kan worden afgevoerd.