Gebruik van Impermax

Omschrijving en gebruik van verschillende soorten primers voor alle oppervlakken:

A. Poreuze oppervlakken (cement, ruw beton, cement, bakstenen, etc.)

Het verdient de aanbeveling om een eerste laag Impermax verdund met 10% Solvent verdunner aan te brengen ter afdichting, waarbij u erop moet letten dat het oppervlak niet warm mag zijn. Deze primer kan worden aangebracht met een roller, waardoor het produkt zo wordt uitgesmeerd dat het poreuze ruimtes binnendringt, verzadigt en afdicht. In dit stadium is het verbruik van het product 0,5kg/m². Alvorens de tweede laag kan worden aangebracht moet de eerste laag goed droog zijn en eventuele belletjes worden doorgeprikt zodat ze geen invloed hebben op de verdere behandeling.

B. Niet poreuze oppervlakken (keramiek, tegels, aluminium, staal, etc).

Het is belangrijk om PU primer te gebruiken om te komen tot een betere hechting van de aan te brengen laag en het oppervlak. De benodigde hoeveelheid primer is ongeveer 200 tot 300 g/m². Tussen het aanbrengen van de primer en de eerste laag Impermax is er een wachttijd van minimaal 2 en maximaal 4 uur.

C. Vochtige oppervlakken (nat of vochthoudend, tegels).

Het is belangrijk om eerst een vocht primer te gebruiken (Humidity Primer). Deze primer zal dienen als een barrière bij verdamping. De benodigde hoeveelheid vocht primer is 200g/m² totdat er zich een glanzende homogene filmlaag bevindt op het oppervlak. De droogtijd voor dit produkt (bij 20ºC) is ongeveer 4 uur.

Zorg dat er NIET meer dan 36 uur zit tussen het aanbrengen van de Humidity Primer en het aanbrengen van de Impermax zodat er voldoende hechting is tussen de 2 producten.

LET OP: Humidity Primer bestaat uit 2 componenten (A+B) die eerst moeten worden gemengd.

Gebruiksaanwijzing voor het aanbrengen, volgorde en finish laag.

mpermax vloeibare folie kan met de hand worden aangebracht (roller, spatel, kwast) of machinaal (luchtledige machine). In ieder geval is het belangrijk speciale aandacht te besteden aan de voorbereiding en daarbij rekening te houden met de veiligheid- en kwaliteitsvoorschriften:

 • Open de blikken voorzichtig en vermijd dat er vuildeeltjes in het produkt vallen
 • Impermax ST hoeft men NIET te mixen/roeren, het kan direct worden aangebracht.
 • Voeg eventueel de benodigde middelen toe (Sneldroger/ Verdunner, etc.).
  NB: indien het produkt wordt verdund voeg niet meer dan 10% van het middel toe (ideale percentage is 5%), omdat dit een negatief effect zal hebben op de uiteindelijke elasticiteit van het produkt. GEBRUIK NOOIT MIDDELEN WELKE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR POLYURETHAAN OF ALCOHOL BEVATTEN (METHANOL/ETHANOL, etc.)
 • Mix de toevoegingen met de vloeibare folie tot er een mooie gladde mix ontstaat.
 • Wacht gedurende 3-5 minuten om de lucht eruit te laten die is ontstaan tijdens het mixen en wacht tot het verdikkingsmiddel effectief wordt (dikker maken van het produkt).
 • Bereken de benodigde hoeveelheid per laag door het oppervlak dat bedekt moet worden te meten (bijvoorbeeld 5×5 meter voor elke 25 kilo verpakking). Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit produkt bewust geen grote hoeveelheid mineraal deeltjes bevat (welke geen mechanische kracht leveren) en dat het vloeibaar is en daarom is het van belang een behoorlijke hoeveelheid aan te brengen om voldoende capaciteit te verkrijgen (ongeveer 0,8 kg/m²).

Opmerking: Indien er na het aanbrengen nog een onverdunde rest van het produkt over is, kan dit bewaard worden door het produkt over te gieten in een kleinere verpakking, de lucht te minimaliseren en de verpakking ondersteboven te bewaren zodat het produkt mogelijke poriën in de verpakking afdicht.

Voordat u begint met het aanbrengen van Impermax op een oppervlak is het belangrijk om eerst de hoeken te behandelen zodat deze niet het werk verstoren. Hoeken en balken moeten met een eerste laag Impermax bedekt worden van ongeveer 0,8Kg/m² (equivalent), zowel de muren (10 cm bedekking) als de vloer (20 cm bedekking). Daarna moet een laag van 30 cm GEOMAX worden aangebracht op een zo’n nat mogelijke laag. Daarna kan de coat laag worden aangebracht. Bij het kiezen van de methode om het produkt aan te brengen is het van belang rekening te houden met:

1. Roller:

De belangrijkste overweging om voor een roller te kiezen voor Impermax is dat deze het product goed oprekt. Het gebruik van rollers is derhalve niet zo geschikt bij het verven omdat dit zal resulteren in een zeer dunne laag van het produkt. Het is belangrijk om kortharige rollers te gebruiken omdat er anders teveel van het produkt wordt opgenomen door de roller en dit wordt erg zwaar. Als er een roller gebruikt wordt is het beter om het produkt in verschillende lagen aan te brengen (d.w.z. 3 lagen van 0,7 kg/m²) van contrasterende kleuren om zo voldoende dikte te verkrijgen (minimaal 1,6 mm) zonder tekort te doen aan het uiteindelijke produkt (zonder bellen en lucht). Indien nodig, gebruik dan een puntige roller welke lucht en belletjes in de laag voorkomt.

2. Spatel

Om voldoende dikte in één laag te verkrijgen is het aanbrengen met een spatel aanbevolen (ongeveer 1½/2 kg/m²). In dit geval is het belangrijk te weten dat er veel belletjes in de laag zullen zitten als er geen speciale maatregelen worden genomen. Daarom is het van belang een primer aan te brengen welke gemaakt kan worden van Impermax verdund met 5-10% verdunner of vocht primer. Dit voorkomt de vorming van belletjes in poreuze oppervlakken welke door de laag zichtbaar kunnen worden. Indien er zich belletjes hebben gevormd in de primer is het van belang deze door te prikken alvorens de waterdichte laag aan te brengen. Breng nooit een dikke laag IMPERMAX aan op een poreus oppervlak terwijl het warm is of direct is blootgesteld aan zonlicht.

Als de eerste laag (primer) is gedroogd mag de volgende watervaste laag van ongeveer 1½/2 kg/m² aangebracht worden, gemixt met snel droger (1,5L/ 25 kg IMPERMAX) met een spatel met tanden van ongeveer 3,2mm hoogte en 28cm breed. Hierbij is het van belang dat de tanden driehoekig zijn zodat ze zo min mogelijk sporen achterlaten en de zelfverdeling van het produkt toestaan. Het produkt moet rustig worden aangebracht en belletjes moeten vermeden worden.

Opmerking: het gebruik van snel droger zorgt snel voor een kwalitatief hoogwaardige laag vrij van oneffenheden (zelfs bij temperaturen onder 0ºC). Het enige waar hierbij rekening moet worden gehouden is dat het gebruik van dit middel in combinatie met een heldere kleur laag (grijs) zal leiden tot een verandering in kleur (vergeling) dus het wordt alleen aangeraden zwart als finale laag te gebruiken.

Tenslotte is het aan te bevelen een om een luchtroller met tanden te gebruiken welke de achtergebleven belletjes weghaalt die zijn ontstaan door het mixen en/of het aanbrengen van het product om zo een gladde homogene toplaag te verkrijgen.

4. Impermax opspuiten met een machine.

Indien het grote oppervlakken betreft verdient het de aanbeveling om een luchtloze spuitmachine te gebruiken. Dit biedt de volgende voordelen:

 • Snelle applicatie.
 • Gemakkelijke spreiding en uitsmering van het produkt (in het bijzonder op steile/verticale oppervlakken met gebruik van verdikkingsmiddel).
 • Excellente kwaliteit en homogeniteit van de laag (indien het produkt volgens instructies is aangebracht).

In dit geval (zoals altijd) is het van groot belang het oppervlak goed voor te bereiden alvorens het produkt erop te spuiten (Primer tegen poreusheid aangebracht met een roller, verdund met ongeveer 10% verdunner/ vocht primer als het oppervlak nat is of vochthoudend).

Het is aan te bevelen om Snel droger te gebruiken. In het bijzonder bij het toepassen bij lage temperaturen (onder 15ºC). Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat dit produkt een erg gelige finish genereert waardoor het van belang is het oppervlak te betegelen of af te werken met een finale coating van Paintchlore.

De minimale eisen voor een machine die Impermax kan verwerken zonder invloed op het produkt zijn:

Technische specificaties:

Voltage:3.1 Kw (230 V)
Druk:228 bar
Gewicht:83 Kg
Maximale doorvoer:6,6 l/min
Doorvoer bij 120 bar:5,6 l/min
Maximale nozzle afmeting:0,052”
Nozzle model:427

Het is aan te bevelen om te werken met een filter ø 50 op de machine en niet op de nozzle.

Afwerking:

Om het uiteindelijke esthetische resultaat van het produkt te verbeteren zijn er een aantal mogelijkheden voor een top laag:

 • Tegels op de laag: Gezien de hoge bestendigheid van dit systeem (een waarde van P3 volgens de EOTA TR6 methode) is het mogelijk om dit produkt direkt te bedekken met tegels zonder extra versterking of bescherming (het is echter wel aan te bevelen om het oppervlak af te dekken zodat er geen beschadigingen kunnen optreden door vallende steentjes of andere materialen).
 • Colodur finish: Voor een betere bescherming tegen (voetgangers)verkeer wordt aanbevolen om een COLODUR 40% (Alifatisch enkelvoudige component stug polyurethaan) aan te brengen, transparant of gekleurd.
 • Hitte werende laag. In bepaalde gevallen (bij daken) is het van belang om een laag IMPERTRANS 40% (Alifatisch enkelvoudige component elastisch polyurethaan), gecombineerd met hittewerende kleuren (wit) aan te brengen. Dit heeft effect op de temperatuur binnenshuis gedurende de zomermaanden.
 • Decoratieve afwerking. Door een laag IMPERTRANS 60% op de laag aan te brengen die ook gebruikt kan worden als bindingslaag voor gekleurde/natuurlijke korrels (imitatie kwarts) kan een decoratieve en afwerkende laag verkregen worden die ook nog een antislip werking heeft. Hiertoe moet een laag van 0,4 kg/m² Impertrans 60% worden aangebracht, gevolgd door 3 a 3,5 Kg/m² korrels (in de gewenste kleur) van de afmeting 0,4-0,9 mm. Na 6 uur kunnen de overtollige korrels (die zich niet gehecht hebben) worden weggeborsteld. Deze laag kan als antislip worden gebruikt of kan worden gepolijst (met een daarvoor geschikte machine) om een glad oppervlak te verkrijgen. Tenslotte moet er een top laag Colodur 60% (0,5 kg/m²) worden aangebracht met een plastic spatel als een afdichtinglaag en om vuil aantrekking te voorkomen.
 • Het is ook mogelijk om een finale laag van Impertrans 40% + Rayston anti-slip toevoeging aan te brengen en zo een snelle en economische antislip werking van het materiaal te verkrijgen.